Oдлука о утврђивању коначног броја бирача за подручје општине Велико Градиште за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште расписаних за 21. јун 2020. године

Изборна комисија општине Велико Градиште, на основу члана 15. Закона о локалним изборима, а у вези чланова 20. и 24. Закона о јединственом бирачком списку, на седници одржаној дана 20.06.2020. године, донела је следећу

О Д Л У К У

о утврђивању коначног броја бирача за подручје општине Велико Градиште

за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште

расписаних за 21. јун 2020. године

 

I Коначан број бирача на изборима за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште расписаним за 21. јун 2020. године је 19.478 бирача.

II Број бирача по бирачким местима је следећи:

Број бирачког места Назив бирачког места Број бирача
1 Месна заједница Бискупље 354
2 Гимназија Велико Градиште, Житни трг 4 950
3 Месна заједница Велико Градиште, Кнеза Лазара број 70 1413
4 Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1 1060
5 Музичка школа Велико Градиште, Обала краља Петра I број 19 892
6 Основна школа Велико Градиште, др. Бошка Вребалова број 1/а 1626
7 Основна школа Гарево 264
8 Основна школа Десине 667
9 Основна школа Дољашница 463
10 Основна школа Ђураково 333
11 Основна школа Затоње 678
12 Основна школа Камијево 316
13 Дом културе Кисиљево 591
14 Нова основна школа Кумане 372
15 Основна школа Курјаче 422
16 Основна школа Курјаче 418
17 Месна канцеларија Кусиће 607
18 Основна школа Љубиње 412
19 Дом културе Мајиловац 568
20 Основна школа Мајиловац 431
21 Основна школа Макце 378
22 Месна заједница Макце 383
23 Основна школа Острово 261
24 Основна школа Печаница 241
25 Дом културе Пожежено 560
26 Месна канцеларија Поповац 151
27 Нова основна школа Рам 257
28 Месна канцеларија Сираково 402
29 Основна школа Сираково 365
30 Дом културе Средњево 438
31 Основна школа Тополовник 764
32 Основна школа Тополовник 473
33 Месна канцеларија Триброде 401
34 Основна школа Царевац 745
35 Основна школа Чешљева Бара 619
36 Дом културе Печаница 203

III Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште.

Број: 013-65/2020-01-1

Дана 20.06.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Данијел Живановић

image_pdfimage_print