Обавештење за послодавце у области пружања услуга

Влада јe донела Закључак („Службени гласник РС“, број 58/2020-3 од 20. априла 2020) којим се дозвољава рад, почев од 21.04.2020. године, у највећем могућем капацитету, послодавцима у области пружања услуга: вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за обуку возача моторних возила и сл.) и у области трговине на мало (нпр. књижаре, трговци аутомобилима, моторима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.)

Наставком рада послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Наведени закључак примењује се од 21.04.2020. године.

image_pdfimage_print