Обавештење о подношењу захтева за Интерресорну комисију

У складу са мерама Владе Републике Србије које су донете у циљу спречавања корона вируса, а придржавајући се процедура и начина рада у периоду ванредног стања а које је прописао Штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, обавештавамо да ће се обезбедити  комуникација, како између чланова Комисије, тако и са подносиоцима захтева за покретање Комисије за процену потреба за додатном, образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом.

Приспели захтеви ће се решавати по приоритету, тако што ће се најпре доносити мишљење којима се предлаже подршка за укључивање ученика у наставу на даљину која је од 17. марта 2020.године организована за ученике основних и средњих школа, а потом и захтеви у којима се траже мере додатне подршке које се, у складу са прописима реализују на основу мишљења Комисије ( члан 4. Тачка 1. Правилника о додатној, образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом, „ Службени гласник РС“, број 80 од 24.октобра 2018).

Захтеви за покретање Интерресорне комисије на обрасцу бр.1, могу се упутити на адресу:

„Општинска управа општине Велико Градиште, координатору Интерресорне комисије, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1 или електронским путем на е–адресу jelena.bogdanovic@velikogradiste.rs

Контакт особа: Јелена Богдановић, координатор Интерресорне комисије Општинске управе општине Велико Градиште, тел: 012-660-444