Обавештење о изменама и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

Министар унутрашњих послова, уз сагласност министра здравља, донeo je 3. априла 2020. године Наредбу о изменама и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 50/2020-12).

Овом наредбом се лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника и лицима са навршених 70 и више година ивота – у насељеним местима до 5000 становника, дозвољава кретање на јавним местима суботом, у периоду од 04 до 07 часова.

Поред забране изласка свих лица ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) у времену од 17 до 05 часова радним данима, забрана се уводи и од 13 часова суботом до 05 часова понедељком.

Изузетно, почев од 4. априла 2020. године, дозвољено је извођење кућних љубимаца у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и недељом у периоду од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

У време када је излазак лица млађих од 65 година дозвољен, забрањено је да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору, с тим да се ова забрана не односи на родитеље са малолетном децом.

Изменом Наредбе, приликом одржавања сахрана забрањено је присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 метра.

image_pdfimage_print