Измена наредбе о радном времену са потрошачима у малопродајним објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања ванредног стања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број 88-36/2020-01-2

Датум: 03.04.2020. године

Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљањау ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 03.04.2020. године донео је

И З М Е Н У   Н А Р Е Д Б Е

  1. Радно време са потрошачима у малопродајним објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања ванредног стања организује се по следећем принципу:
  • понедељак–петак– од 7,00 до 15,00 часова,
  • субота – за грађане старије од 65 година од 4,00 до 7,00 часова, а за остале грађане од 8,00 до 12,00 часова,
  • недеља – нерадни дан,
  • рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
  1. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичк удаљености потрошача.
  2. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 04.04.2020. године.
  3. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба број 88-18/2020-01-2 од 23.03.2020. године.


Кома
ндант штаба

Драган Милић

 

 

 

image_pdfimage_print