Наредба о почетку рада зелених пијаца на подручју општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88-48/2020-01-2
Датум: 13.04.2020. године
Велико Градиште

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљањау ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020),

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 13.04.2020. године донео је

 

Н А Р Е Д Б У

  1. Зелене пијаце на подручју општине Велико Градиште почеће са радом од среде, 15.04.2020. године.
  2. Радно време пијаце у Великом Градишту је сваког дана од 7,00 до 12,00 часова, након чега ће ЈКП „Дунав“ вршити дезинфекцију простора и тезги.
  3. У циљу безбедности продаваца и купаца, ограничава се број лица на пијаци тако да може бити по један продавац и један купац на десет квадратних метара, уз поштовање општих мера превенције (маске, рукавице) и физичке удаљености . Контролу спровођења прописаних мера вршиће комунална инспекција.
  4. Наредба ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 15.04.2020. године.

Командант штаба
Драган Милић

image_pdfimage_print