Наредба о наставку рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ и Народног музеја „Велико Градиште“ из Великог Градишта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88-61/2020-01-2
Датум: 22.04.2020. године
Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020),

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште на основу препоруке Министарства културе и информисања број 112-01-138/2020-07 од 21.04.2020. године, на седници одржаној дана 22.04.2020. године донео је

 

Н А Р Е Д Б У

 

  1. Народна библиотека „Вук Караџић“ и Народни музеј „Велико Градиште“ из Великог Градишта настављају са радом од  23.04.2020. године, сходно Закључку Владе Републике Србије 05 број 53-3259/2020 од 20.04.2020. године.
  1. Послодавци из тачке 1. ове наредбе дужни су да запосленима обезбеде примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно оних које се односе  на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (држање социјалне дистанце, дезинфекциу и употребу заштитних средстава тј. маске и рукавице), као и мере које се се односе на максималан број лица која могу да бораве у затвореном простору.
  1. Установе су дужне да донесу посебан план примене мера, који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
  1. Запослени су дужни да се придржавају упутстава одговорног лица и да примењују прописане мере које се односе на употребу средстава за личну хигијену
  1. Наредба ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 23.04.2020. године.

                                                                                                                                 Командант штаба 

                                                                                                                                     Драган Милић

 

 

image_pdfimage_print