Наредба о дозволи коришћења паркова, шеталишта и дечијих и рекреативних игралишта и отварању кафића и ресторана на територији општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 88- 68 /2020-01-2

Датум: 29.04.2020. године

Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020), по препорукама Кризног штаба Владе Републике Србије,

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 29.04.2020. године донео је

Н А Р Е Д Б У

  1. Дозвољава се коришћење паркова, шеталишта и дечијих и рекреативних игралишта на територији општине Велико Градиште.

Грађани који се налазе у њима морају бити на одговарајућем одстојању и придржавати се свих препорука превенције обољења од вируса Covid – 19.

  1. Од 04.05.2020 године дозвољава се отварање кафића и ресторана уз поштовање свих епидемиолошких и санитарних мера и мера социјалне дистанце.

Пре почетка рада објекта обавезно је извршити комплетну дезинфекцију простора.

  1. Задужује се Одељење за инспекцијске послове да врши појачан надзор над спровођењем мера заштите из ове Наредбе.

 

Командант штаба

Драган Милић

image_pdfimage_print