Наредба о радном времену са потрошачима у малопродајним објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања ванредног стања, 14.04.2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88-49/2020-01-2
Датум: 14.04.2020. године
Велико Градиште

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), а у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 14.04.2020. године донео је

 

  Н А Р Е Д Б У

  1. Радно време са потрошачима у малопродајним објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања ванредног стања организује се по следећем принципу:
  • понедељак–четвртак од 7,00 до 16.30 часова,
  • петак: за грађане старије од 65 година од 4,00 до 7,00 часова, а за остале грађане од 8,00 до 16.30 часова,
  • субота и недеља нерадни дан,
  • рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
  1. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
  2. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 15.04.2020. године.
  3. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба број 88-44/2020-01-2 од 09.04.2020. године.

                                                                                                                    Командант штаба

                                                                                                                       Драган Милић

image_pdfimage_print