Archive for month: април, 2020

Наредба о радном времену са потрошачима у малопродајним објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања ванредног стања, од 01. до 03. маја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број 88-70/2020-01-2

Датум: 30.04.2020. године

Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљањау ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), а у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 30.04.2020. године, донео је

  Н А Р Е Д Б У

 

 1. Радно време са потрошачима у малопродајним објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања ванредног стања организује се по следећем принципу:
 • Петак 1. мај – нерадни дан,
 • Субота 2. мај и недеља 3. мај – од 7,00 до 17,00 часова,
 • рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
 1. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичк удаљености потрошача.
 2. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба број 88-67/2020-01-2 од 28.04.2020. године.

 

Командант штаба

Драган Милић

image_pdfimage_print

Наредба о дозволи коришћења паркова, шеталишта и дечијих и рекреативних игралишта и отварању кафића и ресторана на територији општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 88- 68 /2020-01-2

Датум: 29.04.2020. године

Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020), по препорукама Кризног штаба Владе Републике Србије,

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 29.04.2020. године донео је

Н А Р Е Д Б У

 1. Дозвољава се коришћење паркова, шеталишта и дечијих и рекреативних игралишта на територији општине Велико Градиште.

Грађани који се налазе у њима морају бити на одговарајућем одстојању и придржавати се свих препорука превенције обољења од вируса Covid – 19.

 1. Од 04.05.2020 године дозвољава се отварање кафића и ресторана уз поштовање свих епидемиолошких и санитарних мера и мера социјалне дистанце.

Пре почетка рада објекта обавезно је извршити комплетну дезинфекцију простора.

 1. Задужује се Одељење за инспекцијске послове да врши појачан надзор над спровођењем мера заштите из ове Наредбе.

 

Командант штаба

Драган Милић

image_pdfimage_print

Наредба о наставку рада Предшколске установе „Мајски цвет“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број 88-69 /2020-01-2

Датум: 29.04.2020. године

Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020), по препорукама Кризног штаба Владе Републике Србије

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 29.04.2020. године донео је

Н А Р Е Д Б У

1. Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту од 11.05.2020. године наставиће са радом.

2. Представници установе су дужни да пре отварања објекта, уз поштовање свих епидемиолошко- санитарних мера и мера социјалне дистанце, изврше припрему објекта за отварање уз поштовање свих мера Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Командант штаба

Драган Милић

image_pdfimage_print

Наредба о почетку рада робне – бувље пијаце у Великом Градишту

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број 88- 67/2020-01-2

Датум: 29.04.2020. године

Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020),

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 29.04.2020. године донео је

Н А Р Е Д Б У

 

 1. Робна – бувља пијаца у Великом Градишту почеће са радом у понедељак, 04. маја 2020. године, по уобичајеном режиму рада.
 2. У циљу безбедности продаваца и купаца, обавезно је поштовање прописаних мера превенције: ношење маски и рукавица и физичка удаљеност између лица.
 3. Контролу спровођења прописаних мера вршиће комунална инспекција.

 

Командант штаба

Драган Милић

image_pdfimage_print

Дежурна апотека током првомајских празника

У Великом Градишту, током првомајских прахзника, односно од петка 01. маја до недеље 03. маја, у времену од 07,00 до 14,00 часова, радиће дежурна апотека ЗУ Апотека Велико Градиште, Кнеза Лазара 35б, телефон 012 662220.

image_pdfimage_print

Малопродајни објекти доступни старијима од 65 година у четвртак, 30.04.2020.

На територији општине Велико Градиште за потрошаче старије од 65 година, у четвртак, 30.04.2020. године, у периоду од 04,00 до 07,00 сати, радиће следећи малопродајни објекти:

 1. Вивко М д.о.о, Велико Градиште, Пожаревачки пут бб,
 2. Gomex, Велико Градиште, Албанске Споменице 8,
 3. IDEA, Велико Градиште, Жике Поповића 18а,
 4. ДТЛ Styline, Велико Градиште, Младена Милорадовића 1,
 5. И.М. Матијевић, Велико Градиште, Младена Милорадовића 3,
 6. Кућа млека ДМ, Велико Градиште, Младена Милорадовића бб,
 7. Пертвел д.о.о. (Mесара Живановић), Велико Градиште, Младена Милорадовића бб,
 8. Апотека Селић, Велико Градиште, Младена Милорадовића 5,
 9. Лилић д.о.о, Велико Градиште, Кнеза Лазара 43,
 10. СТР Пасаж, Велико Градиште, Кнеза Лазара 32,
 11. СТР Никола, Тополовник, Београдска бб,
 12. Пајкић ископи, Чешљева Бара,
 13. Ратекс д.о.о, Мајиловац.
image_pdfimage_print

Наредба о радном времену са потрошачима у малопродајним објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања ванредног стања, у периоду од 27.04. до 03.05.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88- 67 /2020-01-2
Датум: 28.04.2020. године
Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљањау ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), а у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 28.04.2020. године донео је

 Н А Р Е Д Б У

 1. Радно време са потрошачима у малопродајним објектима на подручју општине Велико Градиште током трајања ванредног стања организује се по следећем принципу:
 • Понедељак 27. април – среда 29. април од 7,00 до 17,00 часова,
 • Четвртак 30. април од 4,00 до 7,00 часова за грађане старије од 65 година, а за остале грађане од 8,00 до 17,00 часова,
 • Петак 1. мај, субота 2. мај и недеља 3. мај нерадни дани.
 • рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
 1. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичк удаљености потрошача.
 2. Ова наредба ступа на снагу одмах од када се и примењује.

Командант штаба

Драган Милић

 

image_pdfimage_print

Обавештење за приређиваче игара на срећу

Влада РС је донела Одлуку („Службени гласник РС“, број 60/2020-3 од 24. априла 2020) којом се приређивачима посебних и класичних игара на срећу дозвољава рад почев од 27.04.2020. године у објектима чија површина није већа од 400 m2 под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених тако и од корисника услуга, без могућности послуживања хране, односно пића) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.*

Наведена одлука примењује се од 27.04.2020. године.

 

image_pdfimage_print

Обавештење: Почињу са радом козметички и фризерски салони, теретане и фитнес клубови

Влада Републике Србије дозволила је да 27. априла почну с радом козметички и фризерски салони као и теретане и фитнес клубови и донела инструкције за рад у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19.

Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта

Инструкција за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19

image_pdfimage_print

РРА „Браничево-Подунавље“: Развија се Локални Пазар!

Povezivanje kupaca i lokalnih proizvođača hrane i pića u regionu Braničevo-Podunavlje!

Tokom poslednjih dana proradile su lokalne pijace, a paralelno se razvija i Lokalni  Pazar! Od kad je stavljen u funkciju pre 8 dana, na Internet portalu Lokalni Pazar (www.lokalnipazar.rs) registrovalo se preko 40 novih proizvođača iz svih krajeva regiona Braničevo-Podunavlje. Trenutno je najveći broj proizvođača sa teritorije opština Petrovac na Mlavi, Smederevska Palanka, Veliko Gradište i grada Požarevca. Aktuelna ponuda na Portalu obuhvata različito sveže i prerađeno voće i povrće, rasad i sezonsko cveće, mlečne proizvode, proizvode od meda, kao i vina, rakije i domaće kolače i slatkiše. Svi proizvođači su dostupni putem telefona i preko 80% njih vrši dostavu lično na teritoriji svoje opštine/grada.

Obzirom na činjenicu da je Portal od njegovog postavljanja zabeležio preko 2.000 poseta, Lokalni Pazar je na dobrom putu da se razvije u efikasan on-line servis posredstvom kojeg će značajno biti unapređena kupovina lokalnih proizvoda, a time i podrška svih nas lokalnim proizvođačima. I to ne samo za vreme trajanja epidemije koronavirusa, već i u budućnosti, obzirom da je aktuelna situacija svakako potvrdila neophodnost i efikasnost Internet promocije, prodaje i poslovanja uopšte.

Zato pozivamo sve zainteresovane proizvođače iz regiona Braničevo-Podunavlje da prijave svoju ponudu popunjavanjem Prijavnice dostupne i na Portalu ili telefonskim pozivom osobi koja je u lokalnoj samoupravi zadužena za poljoprivredu. Na taj način imaće mogućnost da svoje proizvode besplatno oglašavaju na Portalu i društvenim mrežama, budu vidljiviji svojim komšijama i deo nove priče o povezivanju unutar regiona Braničevo-Podunavlje.

Svi zainteresovani kupci mogu da prate novosti na Lokalnom Pazaru putem društvenih mreža Facebook i Instagram, potraže željene proizvode kod svog komšije putem računara ili mobilnog telefona i dogovore preuzimanje kvalitetnih, domaćih proizvoda!

Kupujmo lokalno, podržimo jedni druge, osnažimo našu zajednicu!

 

Više informacija:

Ivana Antonijević, RRA „Braničevo-Podunavlje“

ivana.antonijevic@rra-bp.rs, 060/5 100 500

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print