Рад малопродајних објеката са потрошачима старијим од 65 година

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број 88-17/2020-01-2

Датум: 21.03.2020. године

Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљањау ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 21.03.2020. године донео је

З А К Љ У Ч А К

 1. На територији општине Велико Градиште са потрошачима старијим од 65 година недељом у пеироду од 04,00 до 07,00 сати радиће следећи малопродајни објекти:

 • Вивко М д.о.о, Велико Градиште, Пожаревачки пут бб,

 • Stylline, Велико Градиште, Трг М. Милорадовића 1,

 • Пајкић ископи, Чешљева Бара,

 • Ратекс д.о.о, Мајиловац.

 1. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један (1) потрошач на четири (4) метра квадратна, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.

 2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 22.03.2020. године.

  Командант штаба
  Драган Милић, с.р.


Поред наведених, на територији општине Велико Градиште радиће и малопродајни објекти пријављени на следећим списковима Привредне коморе Србије и Министарства државне управе и локалне самоуправе.

image_pdfimage_print