Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Велико Градиште, који су расписани за 26. април 2020. године

На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије“ бр.129/07, 34/10 и 54/11), Изборна комисија општине ВеликоГрадиште, на седници одржаној дана 04.03.2020. године, донела је

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА

26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

I – Избори за одборнике Скупштине општине Велико Градиште, који су расписани за 26. април 2020. године,  вршиће се према обрасцима који су саставни део ове одлуке:

  1. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ (ЛИ – 1);
  2. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ (ЛИ – 2);
  3. САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА ПРИСТАЈЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ (ЛИ – 3);
  4. ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ (ЛИ – 4);
  5. ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ (ЛИ – 5);
  6. СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ (ЛИ – 6).

II Ову  Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

Број: 013-8/013-01-1

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Данијел Живановић, дипл. правник

image_pdfimage_print