Обавештење потенцијалним понуђачима у поступцима јавних набавки

Поштовани понуђачи,

У циљу спречавања ширења заразе и заштите вашег здравља и здравља запослених, одлучено је да се почев од 18.03.2020. године, у згради општине Велико Градиште, ограничи рад са грађанством.

Полазећи од наведеног а узимајући у обзир члан 14а. став 3. тачка 2) Одлуке о допуни Кодекса понашања државних службеника број 119-01-1/2020-01 од 16.03.2020. године, одлучено је да се отварање понуда у поступцима јавних набавки врши без присуства заинтересованих лица, док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020).

Записници о отварању јавних набавки биће достављени електронским путем у року од 10 минута од окончања поступка отварања.

У Великом Градишту

Дана: 18.03.2020. године

Руководилац

Одељења за општу управу

Весна Милановић, с.р

image_pdfimage_print