Oбавештење о увиду у део јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште

На основу члана 14. став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Велико Градиште

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

            Део Јединственог бирачког списка за територију општине Велико Градиште, изложен је у седишту Општинске управе Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, у приземљу, канцеларија бр. 8.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Велико Градиште могу поднети општинској управи у времену од 7.00 до 14.00 сваког радног дана и у нерадне дане од 10.00 до 12.00 најкасније до дана закључења бирачког списка 10.04.2020. године.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни доказа.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 04.04.2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Велико Градиште (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске, односно општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak , уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

05.03.2020. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сузана Ђорђевић

image_pdfimage_print