Бесплатна услуга ПУ „Мајски цвет“ током трајања ванредног стања

Одлуком o утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2020. годину прописано је да се у случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде, за дане одсуства детета, услуга не неплаћује.

Имајући у виду да је на територији Републике Србије од 15.03.2020. године проглашено ванредно стање и да је Наредбом Штаба за ванредне ситуације, број 88-6/2020-01-2 од 16.03.2020. године, прекинут рад Предшколске установе, услуга се неће наплаћивати родитељима од половине марта месеца све док траје ванредно стање.