Коначна листа одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Комисија за доделу средстава намењених економском
оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности
Број:561-3/4/2019-01-2
Датум: 13.12.2019.године
Велико Градиште

На основу члана 5. став 3.Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглица кроз доделу доходовних активности закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Р.Србије и општине Велико Градиште, број 561-3/2019-01-2 од 26.06.2019.године и члана 18. Правилника о раду Комисије, Комисија је на својој седници дана 13.12.2019.године, утврдила

 

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНТСВА

Одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности

 

Утврђује се коначна листа одабраних корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица избеглица који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште и то за следећа лица:

Редни број Број предмета Презиме и име   носиоца домаћинства,место пребивалишта Да активност за коју је помоћ тражена доприноси побољшању услова живота Да је корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку код НСЗ Да има претходно искуство у обављању активности Да поседује знање и вештине за обављање активности Да има регистровану делатност   Да покреће активност-помоћ користи први пу/други пут/трећи пут Једнородитељско домаћинство /породица са дететом /децом до 18 година и/или студентом до 26 година Жена носилац домаћинства Укупан број бодова
1 561-10/19-02 Јовановић Драгослав
Велико Градиште
10 / 10 10 20 20 / / 70
2 561-13/19-02 Узелац Драгољуб Мајиловац 10 / 10 10 / 20 10 / 60
3 561-8/19-02 Дошен Данијела
Бискупље
10 / 10 / 20 10 / 50
4 561-11/19-02 Узелац Стојановић Снежана  Ђураково 10 / / / / 20 10 / 40
5 561-9/19-02 Јагровић Жељко
Средњево
10 / / / / 20 / / 30

Са лицима рангираним на листи из става 1.ове одлуке и то од броја 1 до 5, општина Велико Градиште ће закључити уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи намењеној економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности.

Упутство о правном средству: На коначну листу првенства за доделу помоћи може се уложити жалба на коначну листу општинском већу, преко Комисије у року од 15 дана од дана објављивања.

К О М И С И Ј А

image_pdfimage_print