Програм EU PRO је расписао други јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

ПРОГРАМ EU PRO  је расписао ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ УСЛУГА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ, МИКРО И МАЛА ПРЕДУЗЕЋА

Поштовани,

Задовољство нам  је да Вас обавестимо да је програм EU PRO који финансира Европска унија објавио Други јавни позив за предлоге пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа.

Више информација о позиву можете пронаћи на интернет страници програма www.eupro.org.rs.

Позив обухвата две партије (LOT 1 i LOT 2) Обе партије (LOT-a) су усмерене на предузетнике, микро и малапредузећа (МСП), регистрована за производњу у периоду између 1. јануара 2014. и 31. децембра 2018. године. Додатни критеријум за МСП која се пријављују за другу партију (односно други LOT) је да буду у групи брзорастућих предузећа и предузетника и/или усмерена на извоз.

Прихватљиве активности у оквиру овог Позива обухватају:

  • Набавку опреме у циљу побољшања квалитета постојећих или развоја нових производа, повећане продуктивности, подршке развоја производа са вишом додатом вредношћу, подршке увођењу иновација и олакшаног ширења тржишта – што обавезно чини минимум 80% вредности пројекта;
  • Увођење услуга које доприносе побољшању квалитета постојећих или развоју нових производа, повећању продуктивности, подршци развоју производа са вишом додатом вредношћу, подршци увођењу иновација и олакшаном ширењу тржишта – што опционо чини максимално 20% вредности
  • пројекта

Минимални и максимални износи бесповратних средстава по појединачном пројекту:

Партија 1 (LOT1): минимум – 10.000 евра (11.400 USD), максимум – 30.000 евра (34.200 USD)

 Партија 2 (LOT2): минимум – 30.000 евра (34.200 USD), максимум – 70.000 евра (79.800 USD)

Учешће корисника у трошковима Корисници су обавезни да дају готовински удео у трошковима пројекта у следећим износима:

Партија 1 (LOT1): 20% укупних прихватљивих трошкова пројекта,

Партија 2 (LOT2): 30% укупних прихватљивих трошкова пројекта.

 Трајање пројекта: Планиране активности пројекта не могу да трају дуже од 9 (девет) месеци. Овај период укључује набавку и инсталацију опреме и, ако је планирано, увођење услуга, као и остваривање предвиђених резултата пројекта и усвајање коначног извештаја.

Општи критеријуми за учешће Регистрација

Предузетници и привредна друштва (у даљем тексту „Предузећа“) регистрована у Агенцији за привредне регистре (АПР) Републике Србије и разврстани у микро и мала предузећа на основу финансијских извештаја за 2018.

Предузећа регистрована на територији 99 локалних јединица самоуправе у оквиру Програма у два статистичка региона: Шумадији и Западној Србији, односно Јужној и Источној Србији.

Предузећа основана између 1. јануара 2014 и 31. децембра 2018. на неодређени период и са активним статусом у АПР-у.

Предузећа регистрована за производњу, искључујући следеће категорије:

а. Примарна пољопривредна производња (примарна пољопривредна производња обухвата узгајање усева и узгајање животиња, као и остале сврхе у директној вези са узгајањем биљака животиња, као и складиштење. Уз напомену да куповина опреме за паковање, сортирање, прераду и замрзавање пољопривредних производа није искључена из позива (на пример хладњаче и сл.).

б. Производња контролисаних супстанци, укључујући:

  1. дуванску индустрију,
  2. произвођаче алкохолних пића,
  3. произвођаче оружја и војне опреме,
  4. производњу и трговину нафтом и нафтним производима,
  5. организацију игара на срећу, лутрије и сличних активности,
  6. произвођаче/дистрибутере свих осталих супстанци/материјала/производа контролисаних законом.

ц. Обављање грађевинских радова (међутим, производња грађевинског материјала није искључена из позива).

д. Производња челика и синтетичких влакана и експлоатација угља.

  • Предузећа регистрована за пружање услуга не могу да учествују, укључујући и:

е. саобраћај и превоз,

ф. све облике трговине,

г. туристичке и угоститељске објекте,

х. сервисе, и. средства информисања и медије,

ј. здравствене услуге,

к. штампа и умножавање аудио и видео материјала, укључујући и услуге штампе,

л. консалтинг, рачуноводство, маркетинг и услуге истраживања тржишта, итд.

Општина Велико Градиште позива све предузетнике и предузећа која испуњавају наведене услове јавног позива да се пријаве за инфосесију на  Сребрном језеру,  у среду, 16. октобар у 10:30 сати (Хотел Danubia Park, Бели багрем бб) или за неку од других 12 инфосесија (списак са локацијама и датумима можете наћи на сајту програма)

За учешће на инфо-сесијама можете се пријавити ОВДЕ.

Преузмите агенду за инфо сесије.

Више о самом позиву можете наћи на сајту донатора, а за  помоћ око припреме апликационог формурала и пратеће докуметације , као и све дурге информације и консултације можете се обратити у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору , канцеларија бр.13 Општинске управе Велико Градиште, на број телефона 012/662-134, као и путем маила jasmina.petrovic@velikogradiste.rs

image_pdfimage_print