1

Предлози аката за 26. седницу Скупштине општине

Поштовани суграђани, позивамо вас да се укључите у рад локалне самоуправе и креирање прописа који су од значаја за живот у Великом Градишту. Како ће у наредном периоду бити одржана седница на којој ће бити разматрани следећи предлози аката, можете нам послати свој коментар или сугестију коју ће стручне службе општине разматрати пре достављања предлога на усвајање.

 

  1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2019. године,
  2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно Језеро у општини Велико Градиште,
  3. Предлог Одлуке о боравишној такси,
  4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним расправама,
  5. Предлог Одлуке о давању на коришћење канализационе инфраструктуре у својини јединице локалне самоуправе,
  6. Предлог Одлуке о утврђивању назива улице (Милан Бесарабић),
  7. Предлог Одлуке о утврђивању назива улице (Војводе Бране),
  8. Предлог Програмао измени и допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 15/2018 и 2/2019),
  9. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2019.године до 30.06.2019.године

УПУТСТВО: Кликом на наслов отвара се текст предлога акта, а коментаре нам можете послати у  контакт форми на дну стране.
Потребно је попунити сва поља.

Пошаљите нам коментар/сугестију на предлог акта

1 + 1 = ?