Archive for month: септембар, 2019

ФК ВГСК свечано обележио 95. годишњицу постојања

Фудбалски клуб ВГСК, свечано је обележио 95. годишњицу постојања, уз подршку локалне самоуправе, у петак, 29. септембра.

“ФК ВГСК је најстарији фукбалски колектив из наше лиге и спада у најстарије клубове у земљи.“, истакао је председник ФК ВГСК, Саша Стевић. Он је додао да Клуб никада није прекидао са радом и подсетио на нека од имена која су стварала овај клуб – Банета Микуловића, Ивицу Радосављевића, Ненада Вељковића, Мишу Животића и многе друге  који су, како је рекао, оставили неизбрисив траг.

Велику захвалност, председник Клуба је изразио локалној самоуправи која је увек, у складу са својим могућностима, излазила у сусрет и омогућила неометано функционисање Клуба при чему је посебну захвалност упутио председнику општине.

“Увек истичем да је лепо живети у Великом Градишту, а посебно је лепо ових дана бити спортиста, бити спортски радник и живети у Великом Градишту. ово је редак јубилеј, за респрект. Честитам Управи која је смогла снаге да се напише ова монографија која ћае многе од нас да подсети на неко вреем које је било, на некие људе који су почели да играју фудбал, који су донели прву лопту, а и на неке клинце који долазе из задњих редова и треба да наставе то.“, рекао је Драган Милић, председник општине Велико Градиште.

Милић је потврдио да ће локална самоуправа наставити да помаже спорт као најисплативију инвестицију будући да се улаже у будућност – у децу: “Имамо 1000 деце која се баве спортом и то ћемо да подржимо по сваку цену“.

Подсетио је, овом приликом, и на радове на свлачионицама са пратећим просторијма чији се завршетак очекује наредне јесени, скорашњи завршетак спортске халне на Сребрном језеру где се са Бобаном Ковачем планира отварање школе одбојке као и на обновљене спортске полигоне у Великом Градишту и Мајиловцу.

Поводом годишњице, промвисана је прва монографија о историјату Клуба, необичног назива, “Романтика на Дунаву“, аутора Драгана Живановића и Жарка Живановића. Како је рекао један од аутора књиге, Драган, монографијом је обухваћено обиље материјала, фотографија, докумената, сећања, и мада неки од актера те приче нису више живи, сачуване су њихове изјаве. Он је подсетио на прве кораке фудбала у Градишту – након завршетка 1. Светског рата прву лопту је донео Душан Богић, професор Гимназије, када су и почела формирања првих фудбалских дружина. Први званичан фудбалски клуб био је ВГСК, основан 1924. године, чије су претече биле Спарта и Србија.

Овом приликом, заслужним спортским радницима подељене су повеље у знак захвалности, а по завршетку свечаности, одиграна је и ревијална утакмица између ВГСК и Слоге из Петровца.

image_pdfimage_print

У општини Велико Градиште инвестициони радови на полигону малих спортова, спортској хали на Сребрном језеру и путу Сребрно језеро-Затоње

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, обишао је јуче, у пратњи својих сарадника, значајне инвестиционе радове у општини – полигон малих спортова у Великом Градишту, спортску халу на Сребрном језеру и пут Сребрно језеро-Затоње.

“Локална самоуправа инвестирала је одређена средства у унапређење и техничке капацитете наших спортских објеката. Морам да напоменем да је у процесу предлагања и доношења буџета за 2019. годину извршена процена потреба коршћења овог објекта у Гимназији у Великом Градишту, где су се средњошколци изјаснили да су им потребна седишта јер физичко васпитање, поред хале, имају и овде, а полигон користе и у рекреативне сврхе.“, рекао је директор Спортског центра, Саша Бранковић, о улагањима у полигон малих спортова.

Како је навео, уграђено је 250 седишта, вредности 308.000 динара, а полигон ће служити и за одржавање турнира и поподневне рекреативне активности. Такође, почетком године је замењено 16 живиних рефлектора новим LED рефлекторима са значајно мањом потрошњом струје, а прошле године урађена је нова кошаркашка конструкција са стакленом таблом, ојачане су заштитне позиције кроз металну ограду на терену, извршено обележавање и набављене нове мреже. Бранковић је истакао и да се током читаве године инвестира у правцу спровођења програма развоја спорта и кроз побољшање услова за све рекреативце, гимназијалце и спортисте.

На деоници Сребрно језеро-Затоње где се ради реконструкција постојећег пута, у дужини од 10,5 километара, а које инвестирају “Путеви Србије“, предвиђено је да се, у односу на постојећи пут ширине 4,5 метра уради нови двоструки асфалтни слој, шриине 5 метара, 60.000 м2 укупне површине.

“Овим радовима спојиће се насељње Бели Баагрем са државним путем Рам-Тополовник-Велико Градиште. Радовима се ништа не нарушава, што се тиче самог насипа и његове функције, проширење се ради са брањене стране за шта имамо сагласност Водопривреде која контролише извођење радова.“, објаснио је руководилац градње у “Предузећу за путеве“ из Пожаревца. Други део пута, у дужини од 650 метара, који се ради у склопу реконструкције пута ка Затоњу, веза је за насеље Острово и обухвата обнову асфалтног слоја.

Председник општине, Драган Милић, истакао је да пут има велики значај и за општину Велико Градиште и за Источну Србију, будући да са њом повезује део Баната одакле људи, преко скеле у Раму, превозе производе као што су сунцокрет, пшеница, кукуруз итд. у овај део Србије, а општина у њему види потенцијал за развој туризма. Он је истакао да општина има веома добру сарадњу са Владом и руководством Републике Србије те да је резултат видљив у обнови овог пута који је био у веома лошем стању.

Овим путем очекује се све већи прилив туриста из Баната и бициклиста из Европе док из суседне Румуније сваког викенда стиже велики број посетиоца на Сребрно језеро. И обновљена Рамска тврђава већ прима прве посетиоце.

“Наша је идеја да објединимо туристичку понуду са Пожаревцем и Голупцем – Тврђава Рам, Виинацијум, Љубичево, Сребрно језеро као база развоја туризма и Голубачка тврђава, а сви туристи који би дошли овде дошли би овим путем.“, нагласио је Милић, захваливши свима који су помогли да се пут уреди.

Још једна инвестиција која ће помоћи како развоју туризма тако и развоју спорта у општини је модерна спортска хала на Сребрном језеру чији се радови приводе крају.

“Ова хала је значајна из неколико разлога – прво што ће бити у функцији кошаркашког кампа и када се заврши биће то једна целина са четири кошаркашка терена, спортском халом са два попречна терена за кошарку, а водимо и веома озбиљне разговоре и од наредне године би овде требао да никне и одбојкашки камп.“ најавио је Драган Милић, подсетивши да је Велико Градиште град одбојке, са младим првацима Србије, а Градиштанац Боба Ковач селектор српске репрезентације. Председник је искористио прилику и да за ову инвестицију захвали председнику Републике, Александру Вучићу, који је обишао Сребрно језеро, потпредседници Владе, Зорани Михајловић, министру туризма, Расиму Љајићу, чије је министарство извојило средства као и Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Вредност радова је 60.000.000 динара, а њима је обухваћено комплетно унутрашње и спољашње уређење па се до краја ове године очекује завршетак изградње и свечано отварање хале.

 

image_pdfimage_print

Оглас о јавном надметању за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште – „Бошка Вребалова“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално
стамбене и имовинскоправне послове
Број: 464-215/2019-06
Датум: 25.09.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС РС, 98/13 -Одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, и 37/2019 – др. Закон) и члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

 

О  Г  Л  А  С
О ЈАВНОМ   НАДМЕТАЊУ
ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 1. Општина Велико Градиште оглашава, у циљу отуђења (продаје), заинтересованим физичким и правним лицима, грађевинско земљиште у грађевинском подручју у јавној својини општине Велико Градиште, у обухвату Плана генералне регулације насеља Велико Градиште, у Великом Градишту, к.о. Велико Градиште, и то:

кат. парц. бр. 1894/2 „Бошка Вребалова“, К.О. Велико Градиште, земљиште уз зграду – објекат у површини од 2,55 ари, уписана у Лист непокретности бр. 293 к.о. Велико Градиште.

Подаци из планске документације:

Општи услови:

– типична целина 5,

– врста: ниско становање,

– парцеле из ове целине су породично становање а дозвољено је и мешовито становање, школе, дечје установе, здравство и мањи пословни објекти и садржаји.

Урбанистички показатељи:

– степен заузетости: за становање мах. 50%,

– дозвољена стамбена и друга изградња осим индустрије, производних постројења и заната који производе буку и сметње за резиденцијалне зоне у којима се налазе.

Спратност и висина објеката:

– за стамбене или пословне објекте у центрима насеља до П+1+Пк уз обезбеђење паркирања на парцели за сваки нови стан.

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:

– Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију јавног пута у зависности од функције и ранга пута. За постојеће саобраћајнице за које није установљена нова регулациона линија, већ је чини посотојећа граница између земљишта за јавну намену и приватних парцела. Грађевинска линија се одређује за изградњу нових објеката а за постојеће се задржава на постојећој грађевинској линији. Грађевинска линија приказана је на графичком делу елабората из плана.

– грађевинска линија се утврђује према рангу и функцији јавног пута а према постојећој грађевинској линији већине објеката на истој регулацији.

– одстојање нових објеката од регулационе линије-грађевинска линија објеката може бити постављена као код суседних објеката а ако на суседним парцелама нема објеката, онда увучена мин. 4,00 м од регулационе линије,

Минимална међусобна удаљеност објеката износи од 1,50 м до 2,50 м од ближег суседа осим у случају кад је градња на једној парцели реализована до ивице парцеле у ком случају и сусед може градити до ивице парцеле, без растопјања од постојећег објекта.

Остала правила градње

– кровови објекта коси не мањи од 25 степени,

– на парцели се као засебни могу градити помоћни огјекти и гараже,

– на граничном зиду ближем суседу дозвољавају се отвори само са високим парапетом мин. 1,50 м. односно код степенишног зида фиксни непрозирни зидови без парапета,

– на парцели се може градити други објекат у колико укупна градња на парцели задовољава прописане урбанистичке параметре.

Уређеност земљишта које се отуђује: није комунално опремљено и уређено. 

II Предмети надметања налази се у насељеном месту Велико Градиште у ул. „Бошка Вребалова“, у обухвату су Плана генералне регулације насеља Велико Градиште.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима грађевинско земљиште у виђеном стању уз обавезу да о свом трошку изврши омеђавање, чишћење и уређивање терена. 

III. Почетна цена за предмет надметања износи 50,00 eуро/м².

Укупна почетна цена износи 12.750,00 еура у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

Лицитациони корак мин. 50,00 еура у односу на сваку нову понуду понуђача.

У укупну цену катастарске парцеле биће урачунати и трошкови објављивања Огласа у износу од 46.053,36 динара. 

IV. Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором. 

V. Јавно надметање одржаће се, ако истом присуствују најмање 1. понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника и прихвати почетну цену за предмет надметања, дана 28.10.2019. године са почетком у 10,00 часова, у канцеларији бр. 4 Општинске Управе Општине Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин. 

VI. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и испуњавају услове прописане овим огласом.

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 25.10.2019.године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VII. Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи као и катастарски број парцеле наведене у Огласу за коју се понуда  подноси, и ко је подносилац пријаве.

Пријава се доставља на Писарницу Општинске Управе Општине Велико Градиште, са назнаком за Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско-правне послове.

Пријава мора да садржи:

За физичко лице – име и презиме, адреса, број личне карте, матични број, број телефона, потписана а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа – потврда о пореском идентификационом броју, а потпис на пријави мора бити оверен печатом.

За правно лице – назив, седиште и број телефона и потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски (јавни  бележник) оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено овим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII. По завршеном надметању, рок за закључивање Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели земљишта.

IX. Кауција – депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

X. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену, а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XI. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члану 40. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини уз одбитак трошкова депозита и других трошкова које је општина као власник имала за оглашавање и припрему огласа. 

XII. Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/676-106 или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, канцеларија бр.11, приземље.

                             Број: 464-215/2019-06, дана 25. септембра 2019. године,

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл.правник

image_pdfimage_print

Обавештење о планираном искључењу воде у Великом Градишту

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже на потесу око улице Солунских ратника, у Избегличком насељу, насељу око водоторња и делу града око обилазнице за Голубац да ће дана 25.09.2019. године због значајнијег квара на водоводној мрежи у улици Солунских ратника бити на неколико сати обустављено водоснабдевање.

Планирани прекид испоруке је у 08,00 часова и одмах по отклањању квара наставиће се водоснабдевање.

ЈКП Дунав ће настојати да прекид снабдевања траје што је могуће краће, оквирно 3 до 4 часа.

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print

Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:  320-120/2019-01-2
Датум: 24.09.2019. године
Велико Градиште
Житни трг 1.

 

На основу члана 13. Закона подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), Председник општине на основу спроведеног поступка Јавне набавке услуга осигурања усева и имовине бр. 61/2019 , дана 24.09.2019. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача

 

I   Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача за 2019/2020. агроекономску годину.

II  Текст јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 4

За доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за осигурање усева и имовине

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање трошкова осигурања ратарских и повртарских усева, плодова и вишегодишњих засада у 2019/2020. агроекономској години.
 • Износ подстицаја по једној полиси је 100% од износа премије.
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Минимална површина за коју се врши исплата субвенције осигурања је:
  • За повртарску производњу 0,30 ха,
  • За ратарску производњу 0,5 ха,
  • За воћњаке 0,3 ха.
 • Максимална површина по једном регистриваном пољопривредном газдинству је 10 ха.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана изјава да не постоји захтев за исто регресирање другим јавним фондовима;
  • Уверење да је домаћинство корисника измирило доспеле обавезе према Локалној пореској администрацији (Одлука Општинског већа – бр. 430-3/2019-01-4 од 07.06.2019).
  • Потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава коју издаје Управа за трезор за 2019. годину.
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства – ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ – који издаје Управа за трезор за 2019. годину.
  • Списак парцела за осигурање са сетвеном структуром и доказом о власништу или корисништву (Уговор о закупу, односно Изјава власника парцеле да исту користи подносилац захтева за регрес премије осигурања).
  • Фотокопија или електронско очитавање личне карте, носиоца регистрованог пољопривредног газдинства.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија бр. 1 и 25/4, као и на интернет страни www.velikogradiste.rs.
 • Јавни позив објавити на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли Општине Велико Градиште, као и на огласним таблама у месним заједницама.
 • Захтеви за регрес за осигурање плодова и имовине пољопривредних произвођача пристигли до 31. октобра 2019. године биће обрађени од стране  Комисије  за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години у погледу  да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за осигурање усева и имовине.
 • По редоследу пристигле захтеве, а до до утрошка расположивих средстава, комисија ће рангирати и доставири изабраној осигуравајућој кући списак пољопривредних произвођача, како би иста са произвођачима закључила уговор о осигурању усева и имовине.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4, или на телефон 012/662-134 од 7 до 15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години.

Захтев за исплату регреса за осигурање усева и имовине
Списак пољопривредних парцела за осигурање

Председник општине
Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print

Маратон 1/4 Рамска тврђава 2019

Општина Велико Градиште, ЈУ Спортски центар и Спортски савез општине организују, у суботу, 28. септембра, “Маратон 1/4 Рамска тврђава 2019“ са стартом у обновљеној средњовековној тврђави у селу Рам код Великог Градишта.

Почасни гост маратона је амбасадор Републике Турске у Србији, господин Танжу Билгич.

Прва трка “Маратон 1/4 Рамска тврђава 2019“, на стази дужине од 10 km, замишљена је као комбинација спортског и туристичког потенцијала, без такмичарских пропозиција, уз довољно могућности да се ужива у самој трци, али и пределима кроз које се пролази током трке.

Трка почиње у 11, а завршава се у 13 часова. Старт трке је у селу Рам, испод тврђаве на дунавском насипу са циљем у Рамској тврђави.

Стартнина је бесплатна, а број учесника ограничен на 100 такмичара. Дуж стазе ће бити постављене окрепне станице док се на циљу добија финишерска медаља. Окупљање такмичара је у Рамској тврђави где могу преузети стартне пакете од 7 до 9 часова (мајцу трке, стартни број, освежење и сендвич). Стаза је састављена мањом дужином од макадамског, а већом од асфалтног пута кроз прелепе пределе овог краја и насеља Рам.

Траса трке:

Старт – рампа на насипу испод Рамске тврђаве→ макадамским насипом→ до друге рампе код црпне станице Речица→ десно, асфалтним насипом 700 м→ окрет назад 700 м→ десно ка капији црпне станице Речица→ прелаз на макадамски пут поред црпне станице Речица→ макадамским путем ≈ 1200 м до кривине улево→ право до раскрснице Речица-Рам→ лево на раскрсници→ асфалтним путем Речица-Рам до раскрснице Рам-Затоње→ лево на раскрсници за Рам→ код Дома културе у Раму на рачвању пута лево поред трафо-станице→ право до Циља улаз у Рамску тврђаву.

Планирано време затварање улица и путева је од 10:30 до 13:15 сати с тим што ће се пут и улице постепено отварати са проласком задњег такмичара.

Маратон организују Јавна установа спортски центар Велико Градиште, Спортски савез општине Велико Градиште, МЗ Рам и МЗ Речица уз покровитељство општине Велико Градиште. За логистику је задужен Маратон Тим Пожаревац.

image_pdfimage_print

5. Фестивал аматерских позоришта „Штап и канап“ – ШИК

Пети по реду ШИК – Фестивал аматерских позоришта „Штап и канап“, биће одржан од 24. до 28. септембра на сцени Културног центра “Властимир Павловић Царевац“ у Великом Градишту.

Кроз пет фестивалских дана, посетиоци ће имати прилику да погледају позоришна остварења из Ресавице, Лапова, Банатског Карађорђева, Крагујевца, Бољевца, Обреновца.

Фестивал ће, ревијалним наступом, отворити представа „Magistra Vitae“ Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта.

Последњег дана фестивала, након свечаног проглашења најбољих аматерских позоришних остварења, Удружење грађана „Пламен културе & УПИФУБР“, извешће представу „Жанка и Царевац“, о два великана српске културе, пореклом из Великог Градишта.

Организатор Фестивала је Културни центар  Велико Градиште.

Улаз за све представе је бесплатан.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print