Јавна расправа

Нацрт одлуке о боравишној такси

 

Јавна расправа траје 20 дана од дана 26.07.2019. године.

Орган надлежан за давање информација у вези са стањем у области на коју се односи предложена Одлука о боравишној такси је одељење за инспекцијске послове, особа за контакт Сузана Васиљевић бр. тел. 662-588.

Јавна расправа o Нацрту одлуке о боравишној такси – предлози и примедбе

Позивају се заинтересовани грађани, представници удружења грађана, представници организација за јавно обавештавање на отворени састанак поводом нацрта Одлуке о боравишној таксикоји ће се организовати у седишту Општине Велико Градиште, канцеларија 41, дана 14.08.2019.године с почетком у 11 часова.

Додатне информације у вези са отвореним састанком можете добити од Одељења за општу управу, руководиоца Весне Милановић на бр.тел. 660-122.

Одељење за општу управу је објавило Записник са отвореног састанка поводом јавне расправе
о Нацрту Одлуке о боравишној такси, одржаног 14.08.2019. г. с почетком у 11 часова

Извештај о спроведеној расправи

image_pdfimage_print