Сазив 24. седнице Скупштине општине – 24.07.2019.

На основу члана 61. и 62. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2017),

 

САЗИВАМ

25. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 24. ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ (СРЕДА) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2019. годину,
 2. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2019. годину,
 3. Предлог Одлуке о додели повеље,
 4. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима,
 6. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о сталним манифестацијама у области културе и туризма од значаја за општину Велико Градиште,
 8. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2019. годину,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2019. годину,
 10. Предлог Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Емилија Влаховић),
 11. Предлог Решења о преносу права јавне својине општине Велико Градиште у јавну својину Републике Србије,
 12. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта, (Милинка Станковић пр),
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2019. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада Дома здравља Велико Градиште за 2019. годину,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2019. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2019. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Измене програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2019. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2019. годину,
 19. Информација о Записнику о надзору над стручним радом Народне библиотеке Вук Караџић у Великом Градишту,
 20. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште.
   

Број: 06-33/2019-01-1                                                                                                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић