Јавни позив за подношење пријаве за доделу субвенција за осигурање усева, плодова и вишегодишњих засада

На основу Уговора о коришћењу средстава буџетског фонда за програм локалне самоуправе , а у оквиру пројекта „Превентивно деловање на смањењу ризика од климатских промена, елементарних и других незгода у циљу заштите имовине и имовинских интереса општине Велико Градиште , Општина Велико Градиште  објављује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА,ПЛОДОВА И ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Предмет и намена јавног позива

Јавни позив за подношење пријаве  за доделу субвенција за осигурање усева,плодова и вишегодишњих засада пољопривредним произвођачима пољопривредне производње  у износу од 80% на територији општине Велико Градиште за 2019.годину обухвата доделу субвенција за:

Културе које су обухваћене осигурањем
  житарице Минимум површина поједниачне парцеле ( у ха) Максимум површина која се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Пшеница 0,50 ха 10 ха
2. Кукуруз 0,50 ха 10 ха
3. Сточни јечам 0,50 ха 10 ха
4. Пивски јечам 0,50 ха 10 ха
6. Овас 0,50 ха 10 ха

 

  Индустријско биље Минимум површина поједниачне парцеле (у ха) Максимум површина која се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Соја 0,50 ха 10 ха
2. Сунцокрет 0,50 ха 10 ха
3. Уљана репица 0,50 ха 10 ха

 

Поврће Минимум површина поједниачне парцеле (у ха) Максимум површина која се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Семенски кромпир 0,30 ха 1 ха
2. Конзумни кромпир 0,30 ха 1 ха
3. Црни лук 0,30 ха 1 ха
4. Шаргарепа 0,30 ха 1 ха
5. Целер 0,30 ха 1 ха
6. Пасуљ 0,30 ха 1 ха
7. Парадајз 0,30 ха 1 ха
8. Паприка 0,30 ха 1 ха

 

  Воће Минимум површина поједниачне парцеле (у ха) Максимум површинакоја се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Јабуке 0,50 ха 5 ха
2. Крушке 0,50 ха 5 ха
3. Кајсије 0,50 ха 5 ха
4. Трешње 0,50 ха 5 ха
5. Вишње 0,50 ха 5 ха
6. Шљиве 0,50 ха 5 ха
7. Јагоде 0,30 ха 1 ха
8. Малине 0,30 ха 1 ха
9. Лешници 0,50 ха 5 ха
10. Ораси 0,50 ха 5 ха

Максималан износ средстава који се одобрава за субвенционисањеје 80% вредности премије осигурања (за губитак приноса од основних и допунских ризика или за губитак квалитета)

Право учешћа на јавном позиву имају:

  • Пољопривредни произвођачи– физичка и правна лица која су заинтересована а имају пољопривредно земљиште и регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Велико Градиште.

Потребна документација:

  • Пријава за остваривање права на субвенције за трошкове осигурања усева у износуод 80%
  • Изјава да ће подносилац захтева сносити трошкове од 20% за осигурање усева из сопствених средстава
  • Извод из регистра пољопривредних газдинстава о активном статусу за 2019.годину
  • Извод из регистра о биљној структури пољопривредног земљишта ради утврђивања да ли је култура уписана на парцели која се осигурава
  • Уверење да је домаћинство корисника измирило доспеле обавезе према локалној пореској администрацији (Одлука Општинског већа –бр.473-3/2019-01-4 од 07.06.2019.)
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства

Рок за подношење пријаве је од  26.06.2019.године до 12.07.2019.године 

Напомена

Oдлуке о поднетим захтевима биће донете на основу бодовања и састављања ранг листе од стране комисија и спроведене јавне набавке за избор  осигуравајуће куће.

Пријаве се подносе на прописаном обрасцу који се може наћи на сајту општине Велико Градиште као и у писарници (канцеларија бр.1)

ЗАХТЕВ

image_pdfimage_print