EU PRO представља позив за организације за подршку пословању на Сребрном језеру

Развојни програм EU PRO ће 18. јуна 2019. године на Сребрном језеру у хотелу Данубиа Парк (Бели багрем бб) у 11 часова одржати инфо-сесију како би заинтересованим организацијама за подршку пословању представио јавни позив за пројекте који треба да допринесу конкурентности и одрживости пословања малих и средњих предузећа и предузетника у региону Шумадије и западне Србијe и Јужне и источне Србије.

Европска унија (EU) ће путем позива „Унапреди пословање предузећа“ са укупно 600.000 евра подржати пројекте који ће помоћи да предузетници, предузетнице, микро, мала и средња предузећа унапреде производне процесеи квалитет производа и услугакао и да уведу релевантне стандарде и спроведу активности усмерене ка ширењу на нова тржишта.

Јавни позив на коме право учешћа имају регионалне развојне агенције, бизнис инкубатори, научно-технолошки паркови, кластери, пословна удружења, привредне коморе, као и истраживачке и високошколске установе са територије коју покрива EU PRO програм, отворен је до 10. јула 2019. године.

Више информација о самомпозиву, критеријумима з аизбор корисника, начину конкурисања, као и пријављивању за учешће на инфо-сесијама доступне су на веб сајту EU PRO-a: Javnipozivzapredlogeprojekatazaorganizacijezapodrškuposlovanju

Активности EU PRO-a, програмакоји доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

За додатне информације, молим Вас контактирајте:

Марија Радуловић, сарадница за комуникације, EU PRO

Мобилни: +381 (0)63 861 4524; електронска пошта: marijara@unops.org

image_pdfimage_print