1

Велико Градиште дочекује јубиларни 25. Музички фестивал „Царевчеви дани“

Двадесет пети пут у Великом Градишту ће се, од 08. до 12. јула, одржати јубиларни Музички фестивал „Царевчеви дани“ – манифестација која четврт века промовише стваралаштво барда Властимира Павловића Царевца, вишедеценијског шефа Народног оркестра Радио Београда и виртуоза на виолини.

Организатор Фестивала је Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, уз покровитељство Општине Велико Градиште и Министарства културе и информисања Републике Србије те подршку Музичке продукције РТС-а.

Кроз пет фестивалских дана и петнаест програмских сегмената, окупиће се  велики број еминентних уметника из света музике. Овогодишњи фестивал, осим изложбе, концерата, трибина и такмичења вокалних солиста, обележиће одржавање Летње академије народне музике (ЛАНАМ) у Дому ученика Техничке школе „Никола Тесла“ у Костолцу, која ће окупити врсне вокалне солисте ради припреме за такмичарски програм под вођством естрадне уметнице, Ане Бекуте. Као и претходних година, манифестацију прати издање фестивалског годишњег часопописа „Царевчева лира“ чија ће промоција бити одржана у оквиру Фестивала.

Поводом двадесетпетогодишњице „Царевчевих дана“ расписан је конкурс за поетски рад о Властимиру Павловићу Царевцу, биће представљени радови лауреата у оквиру Фестивала, а Театар „Мадленијанум“ из Београда извешће позоришну представу „Жанка“.

Централна свечаност Фестивала је ревија лауреата виолине – носилаца “Царевчеве статуете“ који ће својим извођењем, у пратњи Народног ансамбла РТС-а, под управом Синише Вићентијевића, подсетити на великог Цара. Свечани програм биће заокружен доделом повеља за допринос развоју Фестивала.

Посетиоци ће, осим уживања у  квалитетном фестивалском програму, имати прилике да проведу незаборавне тренутке поред Дунава, Пека и Сребрног језера.

П Р О Г Р А М
Полагањем венаца на спомен обележја страдалима у ратовима обележен Видовдан

Поводом великог српског празника Видовдана, данас су, у градском парку у Великом Градишту, положени венци на спомен обележја борцима палим у ратовима за ослобођење Србије.

Венце су положили председник општине, Драган Милић, и делегације Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова 1912-1918. године и грађани општине, а свештенство је одржало опело ратницима и мученицима страдалим за слободу и опстанак Србије.

 
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору
Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног  земљишта
на територији општине Велико Градиште за 2020. годину
Велико Градиште 12220
Житни трг  1.
Број: 320-62/2019-07
Датум:  25.06.2019.
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде

пољопривредног земљишта у државној својини

на територији општине Велико Градиште

за 2020. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, расписује јавни позив којим обавештава:

 • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
 • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина
  пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
 • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, до дана 31. октобра 2019. године.

Потребна документација:

 • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране
  одговорног лица;
 • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
 • Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом Закона о пољопривредном земљишту)на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним
копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4) или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар
2019.
године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се
неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: “Право коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину , на адресу: Општинска управа општине Велико градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште 12220, улица Житни трг број 1.

На полеђини коверте наводи се назив / име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом је: Aлександар Игњатијевић, телефон: 012/662-134, мејл: acaignjat.ovg@gmail.com или лично у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште,  улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4).

Овај јавни позив објавити у Општинском службеном гласнику, на огласној табли Општинске управе и огласним таблама месних канцеларија, као и на сајту Општине Велико Градиште.

ЗАХТЕВ

Председник комисије
Данијела илић, дипл. инж. пољ. с.р.
Јaвни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору
Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног  земљишта
на територији општине Велико Градиште за 2020. годину
Велико Градиште 12220
Житни трг  1.

Број: 320-62/2019-07
Датум:  25.06.2019.
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доказивање права пречег закупа

пољопривредног земљишта у државној својини

на територији општине Велико Градиште

за 2020. годину

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
 • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, до дана 31. октобра 2019. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 1. Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром је :
 2. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 1. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:
 2. Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или
 3. Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или
 4. Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).
 1. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);
 1. Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства је:
 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
 1. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:
 2. Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун (изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун)– за животиње у систему уматичења (доставља подносилац захтева);
 3. Записник Републичког ветеринарског инспектора – за животиње које нису у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња).

 1. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева).
 1. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива (Образац 1а – за физичко лице / 1б – за правно лице);
 1. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписана од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу (Образац 2а – за физичко лице / 2б – за правно лице), која садржи:
  • изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
  • списак повезаних лица (назив правног лица са матичним бројем/име презиме физичког лица, сродство и ЈМБГ)

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2019. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно за остваривање права пречег закупа по основу сточарства Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције најкасније до 1. септембра 2019. године.

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2019. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда;

Документацију из дела I. тачке 2а и 4, односно из дела II. тачке 2, 7 и 8, јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2019. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту.

Сва документација која се доставља у складу са овим јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II. тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4) или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: “Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2020. годину“ или “Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2020. годину“, за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико градиште за 2020. годину, на адресу: Општинска управа општине Велико градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, улица Житни трг број 1.

На полеђини коверте наводи се назив / име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом је: Aлександар Игњатијевић, телефон: 012/662-134, мејл: acaignjat.ovg@gmail.com или лично у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште,  улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4).

Овај јавни позив објавити у Општинском службеном гласнику, на огласној табли Општинске управе и огласним таблама месних канцеларија, као и на сајту Општине Велико Градиште.

ЗАХТЕВ 1
ЗАХТЕВ 2
ОБРАЗАЦ 1а
ОБРАЗАЦ 1б
ОБРАЗАЦ 2а
ОБРАЗАЦ 2б

Председник комисије
Данијела илић, дипл. инж. пољ. с.р.
Јавни позив за подношење пријаве за доделу субвенција за осигурање усева, плодова и вишегодишњих засада

На основу Уговора о коришћењу средстава буџетског фонда за програм локалне самоуправе , а у оквиру пројекта „Превентивно деловање на смањењу ризика од климатских промена, елементарних и других незгода у циљу заштите имовине и имовинских интереса општине Велико Градиште , Општина Велико Градиште  објављује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА,ПЛОДОВА И ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Предмет и намена јавног позива

Јавни позив за подношење пријаве  за доделу субвенција за осигурање усева,плодова и вишегодишњих засада пољопривредним произвођачима пољопривредне производње  у износу од 80% на територији општине Велико Градиште за 2019.годину обухвата доделу субвенција за:

Културе које су обухваћене осигурањем
  житарице Минимум површина поједниачне парцеле ( у ха) Максимум површина која се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Пшеница 0,50 ха 10 ха
2. Кукуруз 0,50 ха 10 ха
3. Сточни јечам 0,50 ха 10 ха
4. Пивски јечам 0,50 ха 10 ха
6. Овас 0,50 ха 10 ха

 

  Индустријско биље Минимум површина поједниачне парцеле (у ха) Максимум површина која се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Соја 0,50 ха 10 ха
2. Сунцокрет 0,50 ха 10 ха
3. Уљана репица 0,50 ха 10 ха

 

Поврће Минимум површина поједниачне парцеле (у ха) Максимум површина која се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Семенски кромпир 0,30 ха 1 ха
2. Конзумни кромпир 0,30 ха 1 ха
3. Црни лук 0,30 ха 1 ха
4. Шаргарепа 0,30 ха 1 ха
5. Целер 0,30 ха 1 ха
6. Пасуљ 0,30 ха 1 ха
7. Парадајз 0,30 ха 1 ха
8. Паприка 0,30 ха 1 ха

 

  Воће Минимум површина поједниачне парцеле (у ха) Максимум површинакоја се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Јабуке 0,50 ха 5 ха
2. Крушке 0,50 ха 5 ха
3. Кајсије 0,50 ха 5 ха
4. Трешње 0,50 ха 5 ха
5. Вишње 0,50 ха 5 ха
6. Шљиве 0,50 ха 5 ха
7. Јагоде 0,30 ха 1 ха
8. Малине 0,30 ха 1 ха
9. Лешници 0,50 ха 5 ха
10. Ораси 0,50 ха 5 ха

Максималан износ средстава који се одобрава за субвенционисањеје 80% вредности премије осигурања (за губитак приноса од основних и допунских ризика или за губитак квалитета)

Право учешћа на јавном позиву имају:

 • Пољопривредни произвођачи– физичка и правна лица која су заинтересована а имају пољопривредно земљиште и регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Велико Градиште.

Потребна документација:

 • Пријава за остваривање права на субвенције за трошкове осигурања усева у износуод 80%
 • Изјава да ће подносилац захтева сносити трошкове од 20% за осигурање усева из сопствених средстава
 • Извод из регистра пољопривредних газдинстава о активном статусу за 2019.годину
 • Извод из регистра о биљној структури пољопривредног земљишта ради утврђивања да ли је култура уписана на парцели која се осигурава
 • Уверење да је домаћинство корисника измирило доспеле обавезе према локалној пореској администрацији (Одлука Општинског већа –бр.473-3/2019-01-4 од 07.06.2019.)
 • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства

Рок за подношење пријаве је од  26.06.2019.године до 12.07.2019.године 

Напомена

Oдлуке о поднетим захтевима биће донете на основу бодовања и састављања ранг листе од стране комисија и спроведене јавне набавке за избор  осигуравајуће куће.

Пријаве се подносе на прописаном обрасцу који се може наћи на сајту општине Велико Градиште као и у писарници (канцеларија бр.1)

ЗАХТЕВ
Обавештење о радовима на магистралном путу Пожаревац-Велико Градиште (Врањевац)

Обавештавамо учеснике у саобраћају да ће се 27. и 28. јуна и 01. и 02. јула изводити радови на деоници магистралног пута Пожаревац-Велико Градиште (општина Велико Градиште), испод насеља Мајиловац, тзв. Врањевац, током којег ће иста бити затворена за саобраћај.

Молимо возаче да, у термину од 09,00 до 17,00 сати, користе алтернативне правце – заобилазни пут Средњево-Берање или Кисиљево-Речица-Братинац.

Молимо за разумевање.
Ватрогасцима уручена нова опрема

Председник општине, Драган Милић, уручио је у петак, 21. јуна, командиру Ватрогасно-спасилачке јединице у Великом Градишту, Ненаду Милићевићу, ватрогасну опрему неопходну за рад ове јединице.

Ради се о седам напртњача за гашење шумских и пољских пожара са унапређеним пумпама којима се повећава безбедност и ефикасност гашења. Ова опрема омогућиће Ватрогасно-спасилачкој јединици да спремна дочекује предстојећу сезону пожара на отвореном простору.

Општина редовно помаже рад Ватрогасне јединице, а како је најавио председник општине, на овај начин наставиће и убудуће да улаже у безбедност грађана.

Вредност набављене опреме је 35.000 динара.
Општина наградила најуспешније ученике и наставнике

У општини Велико Градиште данас је уприличена свечаност поводом доделе награда најуспешнијим ученицима, наставницима и студентима у протеклој школској години које им је уручио председник општине, Драган Милић.

Локална самоуправа већ низ година одаје признање најбољима и награђује рад, труд и изузетан успех остварен током школовања.

Ученицима који су освојили прво место на републичким такмичењима, ђацима генерације, најбољем студенту и тренерима, општина је поклонила путовање у Праг. Ђаци генерације награђени су и ваучерима за куповину техничке робе у износу од 35.000 динара и фотографијом на градском билборду, ученици који су освојили друго место на репубичком такмичењу ваучерима од 27.000, а треће место ваучерима од 20.000 динара. Џудисти су добили кимона или тренерке, каратисти тренерке и опрему за Клуб док је одбојкашима уручен комплет – патике, тренерка, поло мајца, бермуде, торба и десет лопти за Клуб. По комплет дресова за ОШ „Иво Лола Рибар“ и СШ “Милоје Васић“ уручен је директорима установа. Ови ученици добили су и сезонске карте за “Силвер лејк“ аква-парк. По 3.000 динара додељено је носиоцима дипломе “Вук Караџић“, а два најбоља студента са територије општине Велико Градиште награђена су са по 30 и 20.000 динара.

У зависности од успеха својих ученика, награђени су и наставници износима од по 12, 8, 5 и 3.000 динара, а пригодним књигама са посветом сви ученици и наставници.

Председник општине честитао им је на постигнутом успеху: “Заиста су ово лепи тренуци, које понављамо на крају сваке године и надам се да ће тако да буде и убудуће, где се окупљају најбољи, а ви сте најбољи у овом граду. Морамо да знамо да је ово мала средина, али средина која препознаје рад и квалитет. И убудуће ћемо да наградимо резултате, вас, вашег наставника, а да захвалимо вашим родитељима што вас добро васпитавају и што идете ка добром путу. Посебно нас радује када чујемо да су наши ученици постигли одличне резултате на упису у средњу школу и приликом уписа на најтеже факултете. Зато нема боље инвестиције него улагати у децу, у младост, у будућност.“.

Он је поменуо и улагања у школство – у Великом Градишту се адаптира основна школа, инвестира се и у средњу школу, расписан је тендер за школу у Средњеву како би се довела у функцију већ наредне године. У вртићу су завршене две нове просторије, за оне најмање од шест месеци, и једна мала спортска хала где би и деца од годину дана почела да се баве спортом, јер како је рекао, Градиште је град спорта, можда ће и то да буду будући прваци Србије. Председник је подсетио да је у протеклом периоду набављено 35 “паметних“ табли за квалитетнију наставу, опремљене су учионице за стране језике, а ускоро и једна у Гимназији, као и за биологију и хемију.

“Радићемо још боље ствари да би вама било боље. Ово су резултати за понос.“, рекао је Милић пожелевши им да буду добри ђаци, студенти, деца и добри спортисти, а пре свега добри људи.

“Ове награде само су део средстава које општина из буџета сваке године издваја за образовање. Осим улагања у школске објекте, финансирају се уџбеници за треће и свако наредно дете, пакет за ђаке прваке, боравак у вртићу за децу из материјално угрожених породица, накнада трошкова превоза за ученике средњих школа, једна повратна карта месечно за .студенте до места студирања. И ове године успех наших ученика је за сваку похвалу.  Ви сте интелектуална снага ове општине и треба да наставите да вредно и предано радите и да се усавршавате јер знање вам нико не може одузети. Желим вам да наставите школовање у школама и на факултетима где будете желели и да се по завршетку школованја вратите у своју општину, обогаћени  новим идејама, спремни да развијате праве вредности и помогнете локалној самоуправи да буде лепша и боља средина.“, рекла је Сања Стојадиновић, руководиолац Одељења за друштвене делатности и заједничке послове, задужена за област основног и средњег образовања.

У име награђених захвалио се ђак генерације Средње школе “Милоје Васић“, Растко Јокић, рекавши да су награде диван гест, али пре свега, велики подстрек за рад. “Велика је привилегија бити ђак и одрасти у Великом Градишту, похађати једну од најлепших основних школа, гимназију са традицијом дугом 140 година, музичку школу. Свако дете је могло да пронађе и искаже себе у неком од спортова, музици, балету, глуми и разним другим активностима, а сви испраћени изузетним учитељима, професорима, наставницима, врхунским тренерима и музичарима. Знам да су ђаци генерације давали све од себе на свим такмичењима у жељи да покажемо и докажемо колико наша школа и наша мала варош заиста вреде.“,  рекао је, пожелевши да будуће генерације буду још боље и успешније.

Жељу да се захвале на подршци, доприносу развоју спорта и залагању за будућност деце изразили су и одбојкаши, а у њихово име обратио се Матеја Живанчевић: “Трофеји долазе, али најлепша страна медаље је да деца сваки дан улажу у своје здравље и знање и насмејани одлазе на тренинг и у школу.“.

Одбојкашки дрес, поклон одбојкаша, председнику општине уручио је њихов професор и тренер, Дејан Милановић.

Ове године, међу најбољима су 41 добитник дипломе “Вук Караџић“, од којих петоро ђака генерације, и 39 ученика који су на републичким такмичењима освојили неко од прва три места: дванаесторо у појединачним школским такмичењима, две школске одбојкашке екипе и ученици-чланови Одбојкашког, Џудо и Карате клуба ВГСК.

На републичком такмичењу из књижевности ученици Средње школе “Милоје Васић“  освојили су два друга и два трећа места, а ОШ “Миша Живановић“ има освојено друго место на такмичењу из географије. Највећи успех постигнут је у области спорта: ученицима средње школе припало је прво место у одбојци и џудоу и друго и треће место у каратеу, а ученици ОШ “Иво Лола Рибар“ освојили су прво место у одбојци и треће у џудоу. У историју одбојке ушле су одбојкашке екипе основне школе и ОК ВГСК које су по трећи пут за редом постале прваци Србије и средњошколци са четвртом шампионском титулом за редом.

Свечаност су музичким нумерама обогатили ученици Одељења у Великом Градишту Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца, награђена Ружица Живић и Огњен Јањић, уз клавирску сарадњу Немање Васића.

СПИСАК НАГРАЂЕНИХ

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предлози аката за 24. седницу Скупштине општине

Поштовани суграђани, Позивамо вас да се укључите у рад локалне самоуправе и креирање прописа који су од значаја за живот у Великом Градишту. Како ће у наредном периоду бити одржана седница на којој ће бити разматрани следећи предлози аката, можете нам послати свој коментар или сугестију коју ће стручне службе општине разматрати пре достављања предлога на усвајање. Рок за достављање коментара је до 20.06.2019. године.

УПУТСТВО: Кликом на наслов отвара се текст предлога акта, а коментаре нам можете послати у  контакт форми на дну стране.
Потребно је попунити сва поља.

Пошаљите нам коментар/сугестију на предлог акта

6 + 1 = ?
EU PRO представља позив за организације за подршку пословању на Сребрном језеру

Развојни програм EU PRO ће 18. јуна 2019. године на Сребрном језеру у хотелу Данубиа Парк (Бели багрем бб) у 11 часова одржати инфо-сесију како би заинтересованим организацијама за подршку пословању представио јавни позив за пројекте који треба да допринесу конкурентности и одрживости пословања малих и средњих предузећа и предузетника у региону Шумадије и западне Србијe и Јужне и источне Србије.

Европска унија (EU) ће путем позива „Унапреди пословање предузећа“ са укупно 600.000 евра подржати пројекте који ће помоћи да предузетници, предузетнице, микро, мала и средња предузећа унапреде производне процесеи квалитет производа и услугакао и да уведу релевантне стандарде и спроведу активности усмерене ка ширењу на нова тржишта.

Јавни позив на коме право учешћа имају регионалне развојне агенције, бизнис инкубатори, научно-технолошки паркови, кластери, пословна удружења, привредне коморе, као и истраживачке и високошколске установе са територије коју покрива EU PRO програм, отворен је до 10. јула 2019. године.

Више информација о самомпозиву, критеријумима з аизбор корисника, начину конкурисања, као и пријављивању за учешће на инфо-сесијама доступне су на веб сајту EU PRO-a: Javnipozivzapredlogeprojekatazaorganizacijezapodrškuposlovanju

Активности EU PRO-a, програмакоји доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

За додатне информације, молим Вас контактирајте:

Марија Радуловић, сарадница за комуникације, EU PRO

Мобилни: +381 (0)63 861 4524; електронска пошта: marijara@unops.org