Archive for month: фебруар, 2019

Општина Велико Градиште међу награђенима за примену принципа добре управе

Међу награђенима за примену принципа добре управе, које у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ додељују Министарство државне управе и локалне самоуправе и СКГО, ове године нашла се и општина Велико Градиште, у области „Транспарентности и учешћа јавности у раду локалне самоуправе“.

Општини је додељено посебно признање, заједно са градом Пиротом и општином Нова Варош док је прву награду у овој области освојила општина Рума. У оквиру наведеног пројекта, троје радника Општинске управе општине Велико Градиште, успешно је прошло е-обуку “Добро управљање на локалном нивоу“.

Овогодишње такмичење одвијало се још и у областима „Ефикасности и делотворности“, „Одговорности и владавине права“ и „Равноправности и одсуства дискриминације“.

Овај пројекат део је ширег програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

Извор: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2093/nagrade-za-gradove-i-opstine-za-primenu-principa-dobre-uprave

image_pdfimage_print

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево и Триброде

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 562 од 29.01.2019. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробиолошка (повишена вредност колиформних бактерија). Узорак је узет на месту Јавна чесма – Камијево.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште


ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 562 од 29.01.2019. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска (повишена вредност нитрата).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

 

image_pdfimage_print

Одржано саветовање за пољопривредне произвођаче из општине Велико Градиште

У организацији општине Велико Градиште, у среду 06. фебруара, у сали Скупштине општине одржано је саветовање за пољопривредне произвођаче са ове територије.

У име домаћина, присутне је поздравила помоћница председника општине, Гордана Јецић, која се пољопривредницима захвалила на изузетном одазиву и нагласила да општина Велико Градиште, сада већ традиционално, организује оваква саветовања са актуелним и корисним темама за пољопривреднике.

Она је најавила и предстојећу регистрацију пољопривредних газдинстава која ће почети 1. марта и трајати до 30. априла ове године, о чему су обавештења упућена свим месним заједницама како би заинтересовани на време добили информације и прикупили потребну документацију.

Представници Пољопривредне саветодавне стручне службе из Пожаревца присутним пољопривредницима су дали упутства о предстојећој регистрацији пољопривредног газдинства, о томе ко може да изврши регистрацију, потребној документацији и које су предности активног статуса пољопривредног газдинства.

На одржаном саветовању било је речи и о болестима стрних жита, како их препознати и како третирати промене да не би захватиле веће површине. Дато је обавештење пољопривредницима да могу сваког радног дана доносити узорке земљишта на физичко-хемијску анализу као и да је ова услуга бесплатна.

Представници промотерских кућа КWС, БАСФ, АГРО АПМ су излагали о палети њихових производа, за шта се користе и где могу да се набаве.

Кредитне линије за пољопривреднике представиле су Комерцијална банка и банка Поштанска штедионица, а Александар Игњатијевић је, испред Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе Велико Градиште, представио Програм пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину.

image_pdfimage_print

Обавештење о Јавној презентацији стамбено-пословног објекта са пансионима на к.п.бр. 2366/384 и 2366/444 к.о. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-20/2019-06
Датум: 04.02.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ПАНСИОНИМА

 НА К.П.БР. 2366/384 и 2366/444 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта са пансионима на к.п.бр. 2366/384 и 2366/444 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање „Урбана градња“ из Мајиловца.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 05.02.2019. године до 12.02.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 12.02.2019.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

урбанистистички пројекат

Примедбе – правна лица
Примедбе – физичка лица

 

 

image_pdfimage_print

Саветовање за пољопривредне произвођаче у Великом Градишту

У сали Скупштине општине Велико Градиште, у среду 06. фебруара, биће одржано саветовање за пољопривредне произвођаче са ове територије.

На саветовању ће учествовати представници Пољопривредне саветодавне стручне службе Пожаревац, Општинскe управe општине Велико Градиште – Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, Банкe Поштанска штедионица и Комерцијалнe банкe.

АГЕНДА 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print