1

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште