1

Обавештење о обнови регистрације пољопривредних газдинстава

Обавештавају се пољопривредни произвођачи носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава да су у ОБАВЕЗИ да обнову регистрације пољопривредних газдинстава спроведу у периоду од 1. марта до 31. априла 2019. године (чл. 3. Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације).

Носиоци пољопривредних газдинстава су у обавези да пријаве све парцеле на којима обављају производњу, јер ако то не ураде газдинству ће бити одређен ПАСИВАН СТАТУС у трајању од 3 (три) године (чл. 5. Ст. 2 Правилника) и не постоји начин да се пре истека тог периода статус промени у активан.