У Великом Градишту одржано саветовање пољопривредних произвођача

У уторак 4. децембра, у великој сали СО Велико Градиште, у организацији општине, стручњаци Пољопривредне саветодавне стручне службе из Пожаревца и представници Директне банке Београд одржали су саветовање пољопривредних произвођача.

Присутнима се обратила помоћница председника општине, Гордана Јецић, и том приликом захвалила присутнима за долазак на саветовање, односно одазив на позив за предавања. Она је у уводном обраћању подсетила присутне о регресима који се додељују за пољопривреду.

За репродуктивни материјал тј. вештачко осемењавање додељује се 1.400 динара по грлу,  нема ограничења у броју грла за које произвођачи подносе захтев, осим ограничења у укупном трошењу предвиђених средстава по овој мери, а захтев се може поднети до 15. децембра ове године.

Помоћница председника је напоменула и да се завршетком постројења за производњу пијаће воде у Острову намећу и одређена ограничења у коришћењу пољопривредног земљишта  у зони санитарне заштите овог водоизворишта чиме је забрањена употреба минералних ђубрива, хербицида, пестицида и свега што може да утиче на квалитет подземних вода. Подстицаји који се додељују су наменска и бесповратна средства износе од 30.000 динара по хектару.

Следећа мера су подстицаји за спровођење одгајивачког програма ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству. За процес увођења грла у матичну евиденцију општина је ангажовала Агенцију за вођење селекције и матичне евиденције, регистровану од стране Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде за обављање селекције у сточарству, која ће послове селекције обављати бесплатно за узгајиваче.

Издвојена су и средства за удружења за куповину неопходних средстава за производњу. Општина даје регресе за садњу вишегодишњих засада у висини од 50 посто од уложених средстава. Сваке године организујују се посете пољопривредника сајмовима пољопривреде. Последњи, у Верони, посетило је 50 пољопривредника док је у Новом Саду било присутно 150 пољопривредних произвођача. Поред наведеног, општина редовно организује и саветовања из области пољопривреде.

Драгана Урошевић из ПССС Пожаревац говорила је о употреби и заштити приликом коришћења средстава за заштиту биља. Она је скренула пажју пољопривредницима да употребљену амбалажу не бацају где стигну, већ је одложе на сигурно место након чега је потребно обавестити удружење SECPA EKO MODEL који организује сакупљање амбалажног отпада и сноси трошкове адекватног збрињавања, укључујући и транспорт складиштење, третман и одлагање овог отпада.

О контроли плодности земљишта и на начину узимања узорака земљишта са својих парцела те достављања ПССС на анализу говорила је представница ПССС Пожаревац, Ана Ђорђевић.

Следећа тема била је о условима гајења и држања квалитетних грла стоке по постојећим стандардима о чему је присутне упознао Дане Хркаловић из ПССС Пожаревац.

Светлана Лукић, директор Регионалног центра Нови Сад, представила је Директну банку  и информисала присутне произвођаче о релативно новој банци на нашим просторима, чија експозитура се налази у Пожаревцу.

О агро кредитима Директне банке намењеним свим пољопривредницима који се дају без депозита и учешћа и без жираната говорили су Ђуро Радовић  и Ивана Стојадиновић. Регистрованим пољопривредним газдинствима одобравају се динарске кредите са фиксном каматном стопом  за финансирање обртних средстава и услуга које користе за своје пословне активности.

Александар Игњатијевић је испред Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, упознао пољопривреднике о мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину. Овим мерама планирано је да се настави са регресима за вештачко осемењавање, матичење грла, одрживо коришћење пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта Острово, мерама удружењима за куповину неопходних средстава за производњу као и подстицајима за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју као што су сајмови, изложбе, манифестације и студијска путовања. Представник општине представио је и аутоматизовано управљање пољопривредном производњом и свим врстама земљишта као и на који начин се преко мобилне апликације може водити књига поља што је изазвало велико интересовање код млађих пољопривредника.

image_pdfimage_print