Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Општинске изборне комисије