Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ из Средњева