Поштовани суграђани,

Позивамо вас да се укључите у рад локалне самоуправе и креирање прописа који су од значаја за живот у Великом Градишту.

Како ће у наредном периоду бити одржана седница на којој ће бити разматрани следећи предлози аката, можете нам послати свој коментар или сугестију коју ће стручне службе општине разматрати пре достављања предлога на усвајање.

Рок за достављање коментара је 5 дана од дана објаве предлога.  

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – септембар 2018. године,
  Програм 1
  Програм 2
  Програм 3
  Програм 4
  Програм 5
  – Програм 6
  Програм 7
  Програм 8
  Програм 9
  Програм 10
  Програм 11
  Програм 12
  Програм 13
  Програм 14
  Програм 15
  Програм 16
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке o буџету општине Велико Градиште за 2018. годину,
 3. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину,
 6. Предлог Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о утврђивању назива и продужетку улица на територији општине Велико Градиште,
 9. Предлог Одлуке о акустичном зонирању и мерама за заштиту од буке у животној средини општине Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Велико Градиште,
 11. Предлог Програма о допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018 и 13/2018),
 12. Предлог Решења о отуђењу непокретности непосредном погодбом у јавној својини општине Велико Градиште, (Лазић Мирослав),
 13. Предлог Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера,
 14. Предлог Решења о проглашењу јавног пута, (к.п.бр. 22/2 и остале у к.о. Рам),
 15. Предлог Решења о проглашењу јавног пута, (к.п.бр. 32/2 к.о. Рам),
 16. Предлог Решења о делимичном укидању Решења о изузимању и давању на коришћење градског грађевинског земљишта у Великом Градишту,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Плана и Програма рада са финансијским показатељима ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2018. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма рада са финансијским показатељима Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2018. годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада са финансијским показатељима Туристичке организације општине Велико Градиште за 2018. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2018. годину,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана рада са финансијским планом Дома здравља Велико Градиште за 2018. годину,
 22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ из Средњева,
 23. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбораСредње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта,
 24. Предлог Решења о именовању Општинског савета родитеља општине Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о давањусагласностинаупотребуименаопштинеВеликоГрадиште.

УПУТСТВО: Кликом на наслов отвара се текст предлога акта, а коментаре нам можете послати у  контакт форми на дну стране.

Потребно је попунити сва поља.

Пошаљите нам коментар/сугестију на Предлог акта

5 + 1 = ?

image_pdfimage_print