15. новембар рок за уплату обавезе за четврти квартал локалних јавних прихода за 2018. годину

Одељење локалне пореске администрације обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15.11.2018. године рок за уплату обавезе за четврти квартал локалних јавних прихода за 2018. годину.

Редовним и благовременим измиривањем обавеза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

Руководилац ОЛПА
Горан Костић

image_pdfimage_print