Упозорење – забрана спаљивања отпада на отвореном простору

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ПРАВНА И ОДГОВОРНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА  ЛИЦА ДА СЕ, НА ОСНОВУ ЧЛАНА 50.СТАВ 1. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА („СЛ.ГЛАСНИК РС“, БР. 111/2009, 20/2015). ЗАБРАЊУЈЕ СПАЉИВАЊЕ ОСТАТАКА СТРНИХ УСЕВА, СПАЉИВАЊЕ СМЕЋА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ И СПАЉИВАЊЕ БИЉНИХ ОСТАТАКА.

ПРОТИВ  ЛИЦА КОЈА СЕ НЕ БУДУ ПРИДРЖАВАЛА ОВОГ УПОЗОРЕЊА БИЋЕ ПОКРЕНУТ ПРЕКРШАЈНИ И КРИВИЧНИ ПОСТУПАК.

ЗА НАВЕДЕНИ ПРЕКРШАЈ ПРАВНОГ ЛИЦА ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ НОВЧАНА КАЗНА У ИЗНОСУ ОД 300.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 82. СТАВ 1. ТАЧКА 24.,  ЗА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДО 50.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 82. СТАВ 2., ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА У ИЗНОСУ ОД 150.000 ДО 500.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 82. СТАВ 3., А ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 84. СТАВ 2., ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА.

ЛИЦА КОЈА СУ НАВЕДЕНИМ РАДЊАМА ИЗАЗВАЛА ПОЖАР ДУЖНА СУ ДА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ НАДОКНАДЕ ТРОШКОВЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, У СКЛАДУ С ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ.

МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ

image_pdfimage_print