Обавештење о одржавању избора за Савет Месне заједнице Кисиљево 25.11.2018. године

Република Србија
Општина Велико Градиште
Комисија за спровођење избора за
Савет месне заједнице Кисиљево
Број: 013-11/2018-01-1
Датум: 03.10.2018. године
Велико Градиште

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се грађани да ће се 25. новембра 2018. године одржати избори за Савет месне заједнице Кисиљево.

Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога потписаним и овереним изјавама подржи број бирача прописан статутом месне заједнице, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице.

Рок за подношење кандидатуре је до 31.10.2018. године.

Избори се спроводе у складу са Статутом Месне заједнице.

Изборе за Савет Месне заједнице спроводиће Комисија у саставу:

  1. Зоран Богдановић, адвокат из Великог Градишта, Председник комисије,
  2. Милица Мишић, дипл. правник из Острова, члан и
  3. Марко Стевић, правник из Великог Градишта, члан.

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети у канцеларији бр. 43 у згради Општине Велико Градиште, адреса Житни трг бр. 1 Велико Градиште или на сајту општине Велико Градиште https://velikogradiste.rs/ .

Кандидатура се подноси Комисији за спровођење избора за Савет месне заједнице Кисиљево преко писарнице општине Велико Градиште.

Председник Комисије
Зоран Богдановић

image_pdfimage_print