Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељима Камијево и Царевац

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево  

Дозвољена је употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5510 од 11.09.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  обзиром да је здравствено безбедна (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту јавне чесме у Камијеву.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште 


Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Царевац

Дозвољена је употреба воде из сеоског водовода насеља Царевац за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5513 од 11.09.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  обзиром да је здравствено безбедна (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Основна школа – Царевац.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

image_pdfimage_print