Списак решених предмета у поступку озакоњења

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Датум: 21.06.2018.године
Контакт телефон: 012/ 676-106

 

СПИСАК РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА

 

У периоду од 15.06.2018.године до 21.06.2018.године, решено је 18 предмета у поступку озакоњења и озакоњено укупно 44 објеката.

Списак решених предмета:

број предмета                       подносилац захтева                         износ накнаде за озакоњење

351-2771/2017-06                  Марковић(Љубисав) Живанка                    15.000,оо динара

351-3837/2017-06                  Танасковић (Драгица) Бојана                       5.000,оо динара

351-  401/2003-03                  Илић (Радоје) Влада                                      10.000,оо динара

351-1022/2003-03                  Радуловић-Вујачић (Милорад) Бранислава5.000,оо динара

351-1870/2017-06                  Шојановић (Трајко) Викторина)                    5.000,оо динара

351-3346/2017-06                  Антић (Иван) Слободанка                              5.000,оо динара

351-1449/2017-06                  Мијаиловић (Радомир) Горица                     5.000,оо динара

351-  882/2016-06                  Стокић (Драгутин) Радица                             5.000,оо динара

351-  339/2016-06                  Урошевић (Драгомир) Мирослава              55.000,оо динара

351-    91/2018-06                  Дамић (Милош) Миле                                    5.000,оо динара

351-  876/2017-06                  Васић (Миливоје) Зорица                              5.000,оо динара

351-4007/2017-06                  Дамић (Милош) Миле                                  20.000,оо динара

351-3072/2017-06                  Миладиновић ( Милован) Радомир           10.000,оо динара

351-2382/2016-06                  Богдановић (Радиша) Светлана                 10.000,оо динара

351-  806/2016-06                  Симић (Љубиша) Гордана                           20.000,оо динара

351-1572/2017-06                  Мијаиловић (Радомир) Горица                   40.000,оо динара

351-  363/2003-03                  Јовановић (Станојло) Цане                          накнада плаћена на

Јовановић (Станојло) Новица                      основу уговора ЈП

Јовановић (Јован) Јерица                             Дирекције за изградњу

351-1368/2017-06                  Миловановић (Џевдет) Емина                      5.000,оо динара

Решене предмете можете преузети у канцеларији број 11 у згради општине Велико Градиште, адреса Житни трг број 1.

Све додатне информације о статусу предмета у поступку озакоњење можете добити у канцеларији број 11 или путем телефона 012/676-106.

Комплетан списак решених предмета можете погледати на следећем линку:

http://www.urbanizamvelikogradiste.org.rs/aktivnosti/Spisak_resenih_ozakonjenje.pdf

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове

image_pdfimage_print