Предлог Решења о образовању Савета манифестације Филмског фестивала „SILAFEST“ Велико Градиште