Предлог Решења о именовању Школског одбора Средње школе Велико Градиште