Предлог Решења о престанку мандата Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац