Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације енергетског постројења на биогас к.о. Пожежено у општини Велико Градиште