Предлог Решења о престанку мандата Школског одбора ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште