Информација о раду Црвеног крста Велико Градиште за 2017. годину са Програмом рада за 2018. Годину