Предлог Решења о давању сагласности на Измене Плана и програма рада са финансијским показатељима Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2018. годину