Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2018. годину