Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2017. годину