Поштовани суграђани,

Позивамо вас да се укључите у рад локалне самоуправе и креирање прописа који су од значаја за живот у Великом Градишту.

Како ће у наредном периоду бити одржана седница на којој ће бити разматрани следећи предлози аката, можете нам послати свој коментар или сугестију коју ће стручне службе општине разматрати пре достављања предлога на усвајање.

Рок за достављање коментара је 2 дана (до 08.06.2018.).

 1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2017. годину,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2018. годину са изменом кадровског плана Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину,
 3. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације енергетског постројења на биогас к.о. Пожежено у општини Велико Градиште,
 4. Предлог измене и допуне Одлуке о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2018. годину,
 6. Предлог Одлуке о општинској управи општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о снабдевању водом,
 8. Предлог Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода,
 9. Предлог Одлуке о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења,
 10. Предлог Одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште,
 11. Предлог Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,
 13. Предлог Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса,
 14. Предлог Одлуке о подршци општине Велико Градиште развоју међународног саобраћајног коридора – Исток,
 15. Предлог Одлуке о накнади за рад чланова у радним телима које образује Председник Општине Велико Градиште и Начелник Општинске управе општине Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о отуђењу непокретности непосредном погодбом у јавној својини општине Велико Градиште, (Алексић Слађана),
 17. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Антић Живорад),
 18. Предлог Решења о укидању својства јавног пута,
 19. Предлог Финансијског извештаја о утрошеним средствима месних заједница за период јануар – децембар 2017. године,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Плана рада са финансијским планом Дома здравља Велико Градиште,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2018. годину,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2018. годинуса финансијским планом,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Плана и програма рада са финансијским показатељима Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2018. годину,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Годишњег рада са финансијским планом Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2018. годину,
 25. Информација о раду Црвеног крста Велико Градиште за 2017. годину са Програмом рада за 2018. Годину,
 26. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора ЈУ Спортски центар Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о именовању Управног одбора ЈУ Спортски центар Велико Градиште,
 28. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 29. Предлог Решења о престанку мандата Школског одбора ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 30. Предлог Решења о именовању Школског одбора ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 31. Предлог Решења о престанку мандата Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 32. Предлог Решења о именовању Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 33. Предлог Решења о престанку мандата Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 34. Предлог Решења о именовању Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 35. Предлог Решења о престанку мандата Школског одбора Средње школе Велико Градиште,
 36. Предлог Решења о именовању Школског одбора Средње школе Велико Градиште,
 37. Предлог Решења о образовању Савета манифестације Филмског фестивала „SILAFEST“ Велико Градиште.

УПУТСТВО: Кликом на наслов отвара се текст предлога акта, а коментаре нам можете послати у  контакт форми на дну стране. Потребно је попунити сва поља.

Пошаљите нам коментар/сугестију на Предлог акта

0 + 2 = ?

image_pdfimage_print