Обавезно редовно одржавање дворишта и јавних површина око парцеле

Поштовани суграђани, у складу са одредбама општинске Одлуке о комуналном уређењу и хигијени  („Сл.гл.опш.Велико Градиште“, 5/2017) дужни сте, као власници или корисници катастарских парцела, да вршите редовно одржавање истих кошењем траве, чишћењем смећа и другог отпада како у самој парцели тако и на јавним површинама око парцеле, тршењем жбуња и шибља у и око парцеле као и орезивањем грана вишегодишњих засада које прелазе на јавне површине и које могу да угрозе безбедно одвијање саобраћаја, кретање пешака и испоруку електричне енергије вама као крајњим корисницима.

Молимо вас да ваше катастарске парцеле држите редовно у уредном и чистом стању. За неизвршавање ових радњи запрећене су казнене одредбе за сваки појединачни прекршај у висини од  10.000 РСД,  издавањем прекршајног налога.

Унапред се захваљујемо на сарадњи.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print