Саопштење у вези нетачно изнетих података везано за Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општине Велико Градиште

У тексту  објавњеном на интернет страници www.TPK NEWS.com  који је подељен и на друштвеној мрежи  facebook наводе се низ нетачних података у вези рада одељења за привредни и економски развој и дијаспору и председника општине и указала се потреба за издавањем овог саопштења како би јавност била упозната са истинитим чињеничним стањем.

  1. У тексту се наводе неистинити подаци у вези пројекта прекограничне сарадње Румунија-Србија „Тачка граничног прелаза између Молдаве Нове и Усија“ у и то следећи: Златибор Митић није био начелник одељења за привредни и економски развој и дијаспору ни у једном тренутку  већ саветник председника општине. Као сарадник на наведеном пројекту није могао да наведени пројекат преда јер то није било у  његовој надлежности, већ је г-дин Митић поднео оставку на месту координатора пројекта због ангажовања на пројекту „Брига о старима-узвраћање услуге“ на коме је био плаћен у бруто износу од 1.000,00ЕУР на месечном нивоу у периоду од 12 месеци, за разлику од пројекта граничног прелаза на коме чланови пројектног тима нису имали накнаду.  На месту координатора уместо г-дина Митића, по његовој оставци постављена је Јасмина Штрбац (тада Петровић), која је притом и запослена у општинској управи и чак у случају и да је било планираних средстава за накнаде за пројектни тим, исте не би могла да оствари јер је запослена у општинској управи општине Велико Градиште.

Такође, битно је нагласити да се наведени пројект није ни реализовао  нити су било која средства на име тог пројекта исплаћења из разлога што је током реализације пројекта дошло до промене у техничким чињеницама од стране носиоца пројектаи сам пројекат није више оправдан за реализацију у Великом Градишту.

  1. У тексту се наводи да је Јасмина Штрбац поставила свог супруга на пројекту пописа имовине у октобру 2016.године. што је такође нетачан податак. Јасмина Штрбац као руководилац одељења нема овлашћења да било кога постави на неке од функција на пројекту , нити да са било ким потпише уговор. Са друге стране Владимир Штрбац , као одборник у локалном парлманету не може бити ангажован на пројектима у општинској управи. Дакле, Владимир Штрбац није био ангажован.  На попису имовине је било ангажовано 5 лица према уговорима о привременим и повременим пословима  са којима је начелница општинске управе потисала уговоре , као и налоге за исплату.
  2. Такође су нетачне информације да је Начелница нема приступ одељењу за привредни и економски развој и дијаспору (Одељењу за ЛЕР), јер је наведено одељење део општинске управе и рад одељења је укључен у извештај општинске управе.
  3. Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја свако од заинтересованих лица може поднети захтев према дефинисаној процедури и добити све податке у вези рада служби у општини Велико Градиште.

Oпштина Велико Градиште