Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 2194 од 17.04.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко–хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99).

Јавно комунално предузеће

 „Дунав Велико Градиште“

 

image_pdfimage_print