Презентација Јавног буџетског портала у општини Велико Градиште

У општини Велико Градиште одржана је јуче, пред одборницима и члановима Општинског већа, презентација Јавног буџетског портала који се спроводи кроз пилот пројекат Сталне конференције градова и општина у 10 локалних самоуправа, а чији је учесник и Велико Градиште.

Учешће на пројекту има за циљ повећање транспарентности јавних финансија на локалном нивоу, кроз промовисање добре праксе управљања јавним финансијама, увођењем портала за праћење припреме и извршења буџета.

Развој јавних буџетских портала омогућиће одборницима и члановима Већа да се ангажују у процесу припреме буџета много пре 01. новембра, када обично почиње буџетски циклус, путем доследног праћења припреме и извршења буџета током целе године.

Такође, кроз повезаност Портала са званичним системом буџета и Одељењем за финансије, биће пружене детаљне информације о извршењу текућег буџета и припреми новог од веома ране фазе. На сајту ће, поред одлуке о буџету и извршења за шест и девет месеци, већ почетком текућег месеца бити доступни сви подаци за претходни.

За овај пројекат није се конкурисало већ је Стална конференција градова и општина учеснике у пројекту изабрала према строгим критеријумима и на основу препорука.

Израда Јавног буџетског портала је активност пројекта „Ефикаснији механизми одгoворности у јавним финансијама“, који спроводи Програм Уједињених нација за међународни развој (УНДП), финансира Краљевина Шведска и на коме је СКГО један од националних партнера.

 

 

 

image_pdfimage_print